Održana sjednica Upravnog odbora HKO-a

Zagreb, 10.12. 2021.

U Zagrebu je održana 51. sjednica Upravnog odbora Hrvatskog kluba olimpijaca na kojoj se ponajviše raspravljalo o Financijskom planu za 2022. godinu. Financijski plan je jednoglasno prihvaćen i biti će poslan na usvajanje Skupštini Kluba, sukladno članku 22. Statuta.

Članovi Upravnog odbora osvrnuli su se i na financiranje sporta na nacionalnoj razini i zauzeli stav da su potrebni dodatni razgovori s državnim institucijama kako bi izdvajanja za sport bila povećana. Druga tema o kojoj se vodila rasprava bila je novi Zakon o sportu koji iz nepoznatih razloga nikako da ugleda "svijetlo dana" , a koji će u mnogočemu definirati sport u Hrvatskoj...

« Povratak